Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım,
Olağan Genel Kurul ‘umuza katılan üyelerimizin teveccühü sonucunda derneğimize Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiş bulunuyorum. Bu vesile ile şahsıma ve Yönetim Kuruluna seçilen arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz güvene teşekkür ediyorum.
“ Başarılı olmak zorundayız.”
Evet, biz profesyonel otel yöneticileri başarılı olmak zorundayız. Çünkü sorumluluğumuz çok. Yatırımcılarımıza karşı sorumluluğumuz var. Birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Ülkemiz ekonomisine ve istihdama olan katkımız için sorumluluğumuz var.

Yatırımcı ile personelimiz arasında köprü olduğumuzu biliyoruz. Vicdanlı ve hakkaniyetli olmalıyız. Her iki tarafı da memnun ederken; misafirlerimizi de mutlu edeceğimizi biliyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri takip eden, kendini yenileyen ve geleceğin yöneticilerini yetiştiren saygın yönetici profilini ülkemizin tüm bölgelerinde yaratacak işbirliklerini oluşturacağız. Bu çatı altında bir arada olan tüm profesyonellerin bilgi ve tecrübelerini birbirlerine aktarmalarına önem vereceğiz. Biliyoruz ki bilgi paylaştıkça çoğalır. Mesleğimiz için de öğrenmenin sonu yok.

İnsana insan ile hizmet veren bir sektörde yönetici olmanın güçlüklerini biliyoruz.
90 Milyar dolar yatırım stoğu olan bir sektörü yönetiyoruz. Sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimizin farkındayız. Gerektiği kadar değer ve itibar görebilmek için kendimizi daha iyi anlatmalıyız.

Konaklama sektörünün gelişmesi ve ülkemizin tam bir turizm ülkesi olabilmesi için tüm kamu kuruluşları, STK’lar, mesleki örgütlenmeler, bakanlıklar, yerel yönetimler ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde olacağız. Ortak aklın oluşacağı tüm platformlarda derneğimizi temsil edeceğiz.
Tabandan tavana bilgi akışını yönetecek 10 Bölge Temsil Kurulu ile ülkemizin tüm coğrafyasında etkin bir temsiliyet yaratacağız.

“BİZ” olmayı başarıp, ülkemiz turizm politikalarına katkı sunmak için çalışacağız. Görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşarak çıkmış olduğumuz bu yolda “IŞIK” olacağınıza inanıyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
Savaş Çolakoğlu
Başkan

imza-baskan