• Tüm turizm yöneticilerini bir araya getirmek
  • Alınan çoğunluk kararlar doğrultusunda ortak hareket etmek
  • Yardımlaşma ve bilgiyi paylaşmak.
  • Ortak sorunlar için birlikte mücadele etmek.