Dernek Etkinlikleri kavramı; geniş anlamıyla tüm dernek faaliyetlerini ifade.eder. Dernek etkinliklerinin genel karakteri; Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) mensuplarına, meslek hayatları boyunca kendilerine eğitim ve kariyer fırsatlarının sunulacağı, faaliyet gösterdikleri işletmelerin de hukuki ve yönetimsel ihtiyaçlarına yönelik konularda fırsatların sunulabileceği bir düzen oluşturur.

Çeşitli Vadelerde Uygulanması Öngörüler Projeler

Dernek komisyonlarının faaliyet planlarına göre, projelerin genel karakteri açısından fikir verebilecek somut örnekler olarak, farklı vadelerde uygulanması öngörülen olası projeler şu şekildedir;

  • Uluslararası mesleki sivil toplum kuruluşları (STK’lar) entegrasyonu.
  • Ulusal ve uluslararası mesleki yeterlilik sertifikasyon programları entegrasyonu.
  • Avrupa Birliği Proje Yönetimi çerçevesinde sürdürülebilir, tam ve yarı zamanlı kadın istihdamını geliştirme projesi.
  • Otel yönetim maliyet kontrolüne yönelik olarak, ortak tedarik havuzu ve ortak istihdam havuzu projesi ve bu projenin uluslararası entegrasyonu.