Etkinlikler

TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD) GENEL KURULU

TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)
GENEL KURUL İLANI

Turizm Otel Yöneticileri Derneği’ nin Genel Kurul Toplantısı; 26.04.2019 Cuma Günü, saat 14:00’da Anemon Ankara Otel Kavaklıdere, Konur Sok. No:60, 06680 Çankaya / Ankara adresinde aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantı 04.05.2018 Cumartesi Anemon Ankara Otel Kavaklıdere, Konur Sok. No:60, 06680 Çankaya / Ankara saat 14:00’de çoğunluk aranmaksızın tekrar edilecektir.
Tüm üyelere duyurulur.

Yayın Tarihi : 11.04.2019

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Divan Heyeti Seçimi ve zabıtları imzalama yetkisinin verilmesi, ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Yazman )
  4. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporun Okunması ve ibrası
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
  6. 2019 – 2021 dönemi Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri seçimi.
  7. 2019 – 2021 yılları Denetleme Kurulu Asil ve yedek üyelerin secimi
  8. 2019 – 2021 yılları Tahmini Bütçesinin Okunması ve onaylanması
  9. Dilek, temenniler
  10. Kapanış.

Saygılarımızla
YK Başkanı
Ali Can AKSU