Duyuru & Haberler

Olağan Genel Kurul Duyurusu

TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Turizm Otel Yöneticileri Derneği’ nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 21.04.2018 Cumartesi Günü, saat 14:00’da Turizoom International Hotel Management İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk – Üsküdar – İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantı 28.04.2018 Cumartesi günü İstanbul Swissotel The Bosphorus Istanbul Vişnezade Mahallesi, Acısu Sokaği No:19, 34357 Beşiktaş/İstanbul saat 14:00’de çoğunluk aranmaksızın tekrar edilecektir. Tüm üyelere duyurulur.

Yayın Tarihi : 07.04.2018

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Divan Heyeti Seçimi ve zabıtları imzalama yetkisinin verilmesi, ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Yazman )
 4. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporun Okunması ve ibrası
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
 6. Tüzük Değişikliği belirlenmesi ve onaylanması
  1. Tüzükte madde 10 da yer alan 15 asil, 15 yedek yönetim kurulu üye sayısının 21 asil, 21 yedek olarak değişmesine
  2. Tüzükte madde 10 görev dağılımına 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 sekreter, 1 sayman, 7 yönetim kurulu bölge temsilcisi, 9 yönetim kurulu üyesi olarak eklenmesine
  3. Bölge Temsilcilerin şehirleri ile ek maddede tanımlanması
  4. Madde 12 (1) de üye aidatı maddesin de bulunan Üye Aidatların değiştirilmesi
  5. Madde 8 e “aidatını borcu bulunan üye genel kurulda oy kullanamaz” ibaresinin eklenmesine
 7. 2018 – 2019 dönemi Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri seçimi.
 8. 2018 – 2019 yılları Denetleme Kurulu Asil ve yedek üyelerin seçimi
 9. 2018 – 2019 yılları Tahmini Bütçesinin Okunması ve onaylanması
 10. Dilek, temenniler
 11. Kapanış.

Saygılarımızla
YK Başkanı
Ali Can AKSU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir