ETKİNLİKLER

ETKİNLİKLER

Ana Sayfa / Etkinlikler
4 MAYIS 2019 TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD) GENEL KURULU

Turizm Otel Yöneticileri Derneği’ nin Genel Kurul Toplantısı; 26.04.2019 Cuma Günü, saat 14:00’da Anemon Ankara Otel Kavaklıdere, Konur Sok. No:60, 06680 Çankaya / Ankara

TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)
GENEL KURUL İLANI


Turizm Otel Yöneticileri Derneği’ nin Genel Kurul Toplantısı; 26.04.2019 Cuma Günü, saat 14:00’da Anemon Ankara Otel Kavaklıdere, Konur Sok. No:60, 06680 Çankaya / Ankara adresinde aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantı 04.05.2018 Cumartesi Anemon Ankara Otel Kavaklıdere, Konur Sok. No:60, 06680 Çankaya / Ankara saat 14:00’de çoğunluk aranmaksızın tekrar edilecektir. 
Tüm üyelere duyurulur.
 
Yayın Tarihi    : 11.04.2019

GÜNDEM
1)    Açılış ve Yoklama,
2)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3)    Divan Heyeti Seçimi ve zabıtları imzalama yetkisinin verilmesi, ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Yazman )
4)    Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporun Okunması ve ibrası
5)    Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
6)    2019 – 2021 dönemi Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri seçimi.
7)    2019 – 2021 yılları Denetleme Kurulu Asil ve yedek üyelerin secimi
8)    2019 – 2021 yılları Tahmini Bütçesinin Okunması ve onaylanması
9)    Dilek, temenniler
10)    Kapanış.

 

Saygılarımızla
YK Başkanı
Ali Can AKSU